صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع) سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان را با معناي واقعي اش آشنا کني. تو، آفتاب روشن حقيقت بودي در شام تيره زندگي. از مشرق دلها برآمدي و اکنون، آسمان تب دار غروب جانگداز توست. در ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister