صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

هدیه ای به جامعه ی کارگری کاشان در روز جهانی کارگر

مقارن با روز جهانی کارگر و در راستای  اجرای تفاهم نامه ی امضا شده بین اداره بهزیستی و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی کاشان ، مرکز خدمات مشاوره ای پیشگیری و اورژانس اجتماعی با حضور جهادی معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی و کارشناسان و همچنین رئیس و کارشناسان اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی ، ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister