صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاری انتخابات سهام عدالت مددجویان بهزیستی کاشان

در تاریخ ٨٨/٧/٢۴ انتخابات نمایندگان شرکت تعاونی سهام عدالت کاشان در مقر اداره بهزیستی کاشان برگزار گردید که افراد ذیل به ترتیب اولویت دارای حد نصاب آرا شدند: ١- آقای دکتر علی اکبر تقی زاده ٢- خانم دکتر نرگس نیکخواه ٣- خانم اعظم صابر طحان ۴- خانم فاطمه کمال زاده ۵- مهدی دلداده ۶- عباس عسگری ضمنا افراد ذیل به ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister