صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شرایط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی اعلام شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، بر اساس بخشنامه لطف‌الله فروزنده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister