صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شرایط ایجاد خانوار جدید برای دریافت یارانه

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شرایط ایجاد خانوار جدید و تغییر سرپرست خانوار برای دریافت یارانه‌نقدی را اعلام کرد. * شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی: ازدواج: در صورتی که والدین هر یک از زوجین در بازه زمانی 20 الی 31 فروردین ماه سال جاری در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهی به منظور اعلام ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister