صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شرایط محاسبه اضافه کار کارکنان دولت در خارج از وقت اداری تعیین شد

اضافه‌کار براساس 7 عامل حساسيت خدمات، اهميت خدمات، حجم و کيفيت خدمات، سرعت‌ و دقت و برنامه‌ريزي و زمان‌بندي در انجام خدمات، مهارت و خبرگي کارمند براي انجام خدمات، خلاقيت و نورآوري در ارائه خدمات و تعامل و همکاري با ساير کارکنان در انجام کارگروهي پرداخت خواهد شد. با هدف حمايت از حقوق کارمندان و با تصويب شوراي توسعه مديريت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister