صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

فلسفه و تاریخچه سیزده بدر (روز طبیعت ۱۳بدر)

  در کتابهای تاریخی و ادبی سده های گذشته، که رسم ها، آیین جشن های نوروزی کهن را یاد و یادداشت کرده اند، چون تجارب الامم، آثار الباقیه، التفهیم، تاریخ بیهقی، مروج الذهب، زین الاخبار و نیز در شعر شاعران به ویژه شاعران دورهً غزنوی که بیشترین توصیف جشن ها را در بر دارد اشاره ای به ” سیزده بدر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister