صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سیاست های تشویقی برای توسعه فعالیت های قرآنی در مهدها

سرپرست سازمان بهزیستی کشور از سیاست های تشویقی این سازمان برای توسعه فعالیت های قرآنی در مهد کودک ها خبر داد. دکتر اسفندیاری امروز با حضور مسابقات نهایی جشنواره قرآنی بهزیستی بر توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بهزیستی تاکید کرد. وی در این مراسم گفت: وظیفه شرعی ما توسعه فعالیت های قرانی در خانواده بزرگ بهزیستی است و خوشحالم که اولین برنامه ای که در سازمان بهزیستی در آن شرکت کرده ام ، برنامه ای قرآنی است.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister