صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سونامی تغییر الگوی مصرف مواد مخدر

یک سونامی در تغییر الگوی مصرف وجود دارد چرا که با افزایش قیمت تریاک، مردم به سمت مواد محرک سوق داده می شوند. به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان تهران، سلامی مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری «اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه» که روز چهارشنبه در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد گفت: اعتیاد مانند یک سالن ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister