صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سهام عدالت در اداره بهزیستی کاشان

سهام عدالت هدف عمده توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است. این  برنامه  با به کارگیری راه کارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت. اهداف و اثرات کلی اجرای چنین طرحی عبارتند از:

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister