صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

کارکنان بهزیستی در مراکز نگهداری سختی کار می‌گیرند

مدیرکل نیروی انسانی سازمان بهزیستی کشور از موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص استفاده پرسنل بهزیستی از مزایای سختی کار خبر داد.   حسین امامی با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 86، سازمان بهزیستی به دنبال بهره‌مندی پرسنل و کارمندان از مزایای سختی کار بود، اظهار داشت: در این ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister