صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سالروز فتح خرمشهر

روز دوشنبه سوم خرداد ماه 61 كسى نبود كه لبخند شادى و سرور بر لب نداشته باشد. كسى نبود كه شورو شوق تمام وجودش را فرانگرفته باشد. كسى نبود كه اشك اشتياق از ديدگان جارى نسازد و كسى نبود كه‏خداوند قادر متعال را شكر نگويد؛ چرا كه در چنين روزى فتحى عظيم نصيب لشگريان توحيد شده بود و آن،فتح خرمشهر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister