صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

سالروز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندسي

پنجم اسفند ماه ، روز بزرگداشت حکیم بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی است، این حکیم ازدوران جوانی در علوم ریاضی، نجوم وحکمت سرآمد زمانه خود بود تا اینکه از تأثیرگذارترین دانشمندان ایرانی شد. سرزمین طوس ناحیه‌ ای از خراسان بزرگ است که خاستگاه دانشورانی بزرگ و تاریخ ساده زيست بوده است. گفته می شود زمانی «شیخ وجیه الدین محمد بن حسن» که از بزرگان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister