صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شرایط فعلی سرپرستی دائم و موقت كودكان

معاون دفتر توانمندسازی خانواده‌، زنان و كودكان سازمان بهزیستی با اشاره به این كه لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست همچنان در شورای نگهبان است، گفت: شورای نگهبان برخی ایرادات كلی را به لایحه وارد می‌داند كه تصویب جزئیات آن منوط به رفع ابهامات كلی است. حمیدرضا الوند با تشریح جزئیات شرایط سرپرستی موقت و دائم كودكان تحت پوشش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister