صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

زندگی . آرامش و دیگر هیچ

1- جلوی گریه خود را نگیرید و گه گاهی گریه کنید. 2- دست کم روزی 15 دقیقه را در سکوت بگذرانید و به نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید. سکوت عصاره‌ ی آرامش است، با زور نمی‌ توان آن را ایجاد کرد، باید زمانی که فرا رسید آن را بپذیرید. اگر برایتان امکان دارد دست کم ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister