صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

جایـگاه زنـان و مـردان در گفتــار بزرگــان

  بهترین متاع دنیا، همسر شایسته است. رسول اکرم (ص) دختر، فرزندی است مهربان، مونس، مددکار، مبارک و مربی. حضرت علی (ع) بیشترین خوبی در وجود زنان است. امام صادق (ع) دو چیز را دوست دارم و نمیخواهم آنی از آن منفك شوم. زن و عطر را. رسول اکرم (ص) من زنی را كه از خانه برای شكایت از شوهرش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister