صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز پزشك گرامي باد

یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی خجسته باد. در پیشینه تاریخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان سرزمین کهن ایران اسلامی همواره طبابت و طبیب از قداست و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده ...

ادامه مطلب

روز پزشك گرامي باد

يكم شهريور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايرانی جهان اسلام، شيخ الرئيس ابوعلی سينا و روز پزشک بر تمامی طبيبان فرزانه و جامعه پزشكی تلاشگر ايران اسلامی خجسته باد. در پيشينه تاريخی و در فرهنگ عمومی و باور اجتماعی مردمان سرزمين كهن ايران اسلامی همواره طبابت و طبيب از قداست و جايگاه ويژه ای برخوردار بوده ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister