صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز ملی گفتار درمانی

رشته گفتار درماني در ايران از سال ۱۳۵۲ در دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران تاسيس شد. در اصفهان همزمان با راه اندازي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال۱۳۷۲ رشته گفتار درماني تاسيس و از مهر ۱۳۷۳ شروع به پذيرش دانشجو نموده است. از آن زمان تاكنون(1390)  14 دوره فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي داشته است.  از سال ۱۳۸3 راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد نيز ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister