صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز عرفه ،روز نیایش

روز نهم ذي‌الحجه روز عرفه و از اعياد عظيمه است، هرچند به اسم عيد ناميده نشده و روزي است که حق تعالي بندگان خويش را به عبادت و طاعت خود خوانده و مؤيد جود و احسان خود را براي ايشان گسترانيده و شيطان در اين روز خوار و حقيرتر و رانده‌تر و در خشمناکترين اوقات خواهد بود. روايت شده که ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin