صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

عید سعید قربان، عید تقرب به حضرت حق مبارک باد

عید قربان، پیام آور ایثار و فداکاری، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان، عید عبادت و بندگی و اطاعت شایسته از پروردگار تواناست. عید پیروزی وظیفه و اوج تجلی روح ایثار است. عید نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند، و روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم است. عید یعنی بازگشت، بازگشت به خود ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister