صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز شعر و ادب فارسي و روز بزرگداشت استاد شهريار گرامي باد

اصولاً شرح حال و خاطرات زندگي شهـريار در خلال اشعـارش خوانده مي شود و هـر نوع تـفسير و تعـبـيـري كـه در آن اشعـار بـشود به افسانه زندگي او نزديك است و حقـيـقـتاً حيف است كه آن خاطرات از پـرده رؤيا و افسانه خارج شود.  گو اينكه اگـر شأن نزول و عـلت پـيـدايش هـر يك از اشعـار شهـريار نوشـته شود در ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister