صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دوم ارديبهشت، روز زمين پاك

  روز جهاني زمين پاک هر ساله در 22 آوريل مصادف با 2 ارديبهشت در تمام دنيا برگزار و به همه مردم روي زمين يادآوري مي شود که نبايد سياره خود “زمين” را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند. اين روز به منظور ايجاد آگاهي جهاني و نيز سپاسگزاري از مواهب زمين و منابع و ذخاير طبيعي آن ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister