صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز خبرنگار بر همه خبرنگاران،گرامی باد.

در دنياي کنوني با وجود تکنولوژي هاي ارتباطي پيشرفته و متعدد در امر دستيابي سريع به اطلاعات و منابع مختلف و با وجود درگيرى و خشونت که بطور آشكارا در بيشتر نقاط اين کره خاکي فراگير شده، كسب اطلاعات موثق و قابل اطمينان در مورد وضعيت سياسى، اجتماعى و امنيتى بشر و ميزان آوارگى آنها بسيار دشوار و در عين ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister