صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز خانواده

از سال ۸۶ «روز خانواده و تكریم بازنشستگان» در تقویم رسمی كشور درج خواهد شد. علت انتخاب این روز شأن نزول آیه «هل اتی» در سوره الانسان كه راجع به خانواده و استحكام پایه های آن است عنوان شده است. سوره هل اتی در روز ۲۵ ذی الحجه در شان اهل بیت پیامبر (ص)نازل شد كه پس از سه روز ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister