صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز حمل و نقل

روز ۲۶ آذر ماه از سوی شورای فرهنگ عمومی، به عنوان روز حمل و نقل نامگذاری شد. در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‌شود. حمل و نقل، با ایفای نقش رابط میان بازار ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister