صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاري مراسم تجليل از پرسنل واحد نقليه به مناسبت روز حمل ونقل و رانندگي

همزمان با روز حمل ونقل ورانندگي از پرسنل واحد نقليه اداره بهزيستي كاشان تجليل شد . در اين مراسم ، امين عسگري-معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان –ضمن تبريك اين روز به رانندگان ،از خدمات ايشان تشكر وقدرداني نمود .عسگري ،همچنين لزوم رعايت اصول ايمني ،تكريم ارباب رجوع وقوانين ترافيكي را به ايشان يادآور شدند. در پايان اين مراسم ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister