صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

این مواد مخدر مایه فساد است ، فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند . هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدیق دارد كه با این طور فسادها كه جوانهای ما را تقریباً به نیستی می كشاند ، باید مبارزه بشود . امام خمینی (ره) كنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از تارخ ...

ادامه مطلب

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

این مواد مخدر مایه فساد است ، فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند . هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدیق دارد كه با این طور فسادها كه جوانهای ما را تقریباً به نیستی می كشاند ، باید مبارزه بشود . امام خمینی (ره) كنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از تارخ ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister