صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ديدار كودكان باسالمندان گلابچي

همزمان با روز جهاني سالمند ،امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان –به همراه كودكان مهدهاي كودك وكارشناسان اداره بهزيستي كاشان از مجتمع نگهداري سالمندان گلابچي بازديد نمودند. در اين مراسم ،كودكان با اهداء شاخه هاي گل ،ضمن عيادت از مادر بزرگ ها وپدر بزرگ هاي بستري در اين آسايشگاه ،براي آنها سرود خواندند. در ادامه، كودكان از ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister