صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز جهاني ناشنوايان

روز جهاني ناشنوايان هشتم مهر هر سال برابر سي‏ام سپتامبر، «روز جهاني ناشنوايان» نام ‏گذاري شده است. هدف از اين نام ‏گذاري، ارتقاي فرهنگ ارتباط با ناشنوايان، دانسته ‏هايي از زبان اشاره و آگاهي سياست ‏مداران و هم چنين عموم مردم از مشکلاتي است که اين قشر با آن رو به رو هستند. نعمت شنوايي در اهميت حس شنوايي، اين ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister