صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز بزرگداشت ملاصدرا و روز بهره وری

“خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا…. یتیمان را پدر می شود و مادرمحتاجان برادری را برادر می شود، عقیمان را طفل می شود، ناامیدان را امید می ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister