صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز بزرگداشت شیخ بهایی گرامی باد

  شیخ بهاء الدین ، محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی دانشمند بنام دوره صفویه است. اصل وی از جبل عامل شام بود. بهاء الدین محمد ده ساله بود که پدرش عزالدین حسین عاملی از بزرگان علمای شام بسوی ایران رهسپار گردید و چون به قزوین رسیدند و آن شهر را مرکز دانشمندان شیعه یافتند، در آن سکنی گزیدند ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister