صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز بزرگداشت ابوعلي سينا و روز پزشك

بزرگداشت ابوعلی سينا و روز پزشک روز اول شهريورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سينا ستاره پرفروغ عرصه طب در ايران ، روز پزشک ناميده شده است. در دنياي امروز كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خود توجه نكند زيرا يكي از علايم حيات و زنده بودن ملت ها ملتفت بودن و توجه داشتن به مفاخر گذشته فلسفي، علمي، ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister