صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز ارتباطات و روابط عمومی

در17ماه مه 1865″ اتحادیه بین المللی تلگراف ” در ژنو ( سوئیس ) تاسیس شد، و در30 اكتبر 1906، در كنفرانس همین اتحادیه، تصمیم گرفته شد كه ” اتحادیه بین المللی تلگراف ” نیز ایجاد شود. در9 دسامبر سال 1932، به موجب” عهد نامه مادرید” ، از وحدت دو اتحادیه فوق ” اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور” ایجاد شد. ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister