صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

رحلت حضرت امام خميني (ره)

  سالها می گذرد حادثه ها می آید                  انتظار فرج از نیمه خرداد کشم “بسم الله الرحمن الرحیم با دلی‌ آرام‌ و قلبی‌ مطمئن‌ و روحی‌ شاد و ضمیری‌ امیدوار به‌ فضل‌ خدا از خدمت‌ خواهران‌ و برادران‌ مرخص‌، و به‌ سوی‌ جایگاه‌ ابدی‌ سفر می‌کنم‌. و به‌ دعای‌ خیر شما احتیاج‌ مبرم‌ دارم‌. و از خدای‌ رحمان‌ و رحیم‌ ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister