صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مهمترین عوامل روان‌شناسی محیط کار

  شاد بودن نه تنها مراحل زندگی هر فرد را تحت تاثیرات مثبت قرار می دهد بلکه در محیط کار نیز همین شاد بودن در جهت هر چه بهتر انجام شدن کار نقش بسزایی دارد. بطوریکه انرژی مثبتی که از یک فرد شاد انتقال می یابد اثرات معجزه آسایی دارد که نگو و نپرس : • افراد شاد، بهتر از دیگران ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister