صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

رفع مشکل زنان بد سرپرست

سرپرست سازمان بهزیستی کشور، گفت: مشکل خانواده های بدسرپرست، برای دریافت یارانه برطرف شده است. احمد اسفندیاری با اعلام این خبر، افزود: براساس دستورالعملی که در سازمان هدفمندسازی یارانه ها با مشارکت سازمان بهزیستی و قوه قضائیه تهیه شده است، خانواده بدسرپرست می توانند با مراجعه به مراجع قضایی، شوراهای محلی و یا سازمان بهزیستی، مراحل اداری را طی و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister