صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

زنان شاغل و همسرانشان!

زنان شاغل ميزان مشارکت همسرانشان را در امور منزل و خانه داري کم ارزيابي کرده اند و این مساله باعث فرسودگی جسمی و روحی آنان می شود. زنان شاغل تا چه حد در انجام و مسئوليتهاي مرتبط با خانه داري و امور منزل با وظايف ناشي از مسئوليتها و تعهدات شغلي و اشتغال خود احساس ناهماهنگي مي کنند. به بانوانى ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister