صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

راه‌اندازی تعاون ویژه معلولان در استان اصفهان

محمود محمدزاده  اظهار داشت: به منظور اشتغال معلولان در واحدهاي كاريابي خصوصي، تفاهمنامه‌اي امضا شد كه براي خوداشتغالي اين افراد، به دنبال سهميه وام خاص خود اشتغالي بوديم. وي بيان داشت: از 38 مجموعه خيريه‌هاي درماني استان اصفهان تنها 10 تا 11 خيريه زير پوشش بهزيستي است و اين در حاليست كه تمام بيماري‌هاي خاصي كه منجر به معلوليت مي‌شود ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister