صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

رازهای جـاودانـگی عــشــق

گفتار های دونالد والترز خیلی کوتاه است حتی گاهی به یک خط هم نمیرسد. اما اگر هر یک از آنها را برای چند بار در روز بخوانید اثر عمیقی در روح شما خواهد داشت. هر گفتار برای یک روز است. یکی از روزهای زندگی شما که با تکرار این جملات و ورود مفهموم شان به ضمیر ناخود آگاه شما خیلی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister