صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

رائه خدمات مشاوره ای و آموزش مهارتهای زندگی به زندانیان و خانواده ها

در راستای اجرای برنامه های کاهش آسیبها و پیشگیری از وقوع جرم ، امکان آموزش مهارتهای زندگی به زندانیان صورت گرفت. در جلسه ای که با حضور مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ، مشاور امور بانوان فرمانداری کاشان و مسئول انجمن همیاران سلامت روان بهزیستی کاشان در محل دفتر انجمن حمایت از زندانیان تشکیل شد ، با تفاهم نامه ای ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister