صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ضیافت افطار رئیس مجمع تشخیص مصلحت با فرزندان بهزیستی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ضیافت افطار با فرزندان شبه خانواده بهزیستی بر رویکرد پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید برای مشاغل جامعه هدف فکری شود تا روحیه آنها تحت تاثیر اشتغال، آسیب را کم کند، همچنین با فرهنگسازی و اطلاع رسانی درخصوص مددکاری اجتماعی از حس انسان دوستی مردم بیشتر استفاده کنیم.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister