صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دكتر رضا زاده از مركز كاهش آسيب نويد بازديد نمود.

دكتر مجيدرضا زاده- رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ودبير كميته كنترل وپيشگيري از ايدز –از مركز گذري كاهش آسيب نويد كاشان بازديد نمود. در اين بازديد ،امين عسگري –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-در خصوص چگونگي فعاليت مركز ،اقدامات انجام شده وتعاملات بين بخشي وبرنامه هاي پيش رو مطالبي را بيان نمودند. در ادامه دكتر صحت –مدير ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister