صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دومین نشست تعاملی کارشناسان و متصدیان خطوط تلفنی سه رقمی در بهزیستی کاشان

با هدف هماهنگی بیشتر در کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد؛  دومین نشست تعاملی کارشناسان و متصدیان خطوط تلفنی سه رقمی در بهزیستی کاشان کارشناسان و متصدیان خطوط سه رقمی۱۲۳،۱۱۰،۱۲۵،۱۱۵ و ۱۱۸ در دومین نشست هماهنگی و تعاملی خود در اداره بهزیستی کاشان پیرامون ارتقای سطح همکاری ها در مورد کنترل و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی با محوریت موضوع ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister