صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دولت برای مردم حساب عدالت بازمی کند

مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه گفت: دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به افرادی که فاقد حساب بانکی هستند، برای آنها حساب عدالت باز می کند. افشین کیانی مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه گفت: 2 سناریو برای واریز یارانه در حال بررسی است. سناریوی اول استفاده از حسابهای موجود افراد است و سناریوی دوم این است که در صورت وجود اشکال و یا عدم وجود حساب بانکی افراد، حساب جدید و همگانی (حساب عدالت) برای این دسته از افراد افتتاح می شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister