صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

درسهائی از زندگی که در هیچ مدرسه ای یاد نمی‌دهند!

همگی ما همزمان با تحصیل در مدارس، درسهایی از زندگی نیز می آموزیم كه هردوی آنها مهم است. مشكل اصلی این است كه زندگی قبل از ما هم جریان داشته و ما را هم مانند دیگران در مسیرش با خود می‌برد و این در حالی است كه ما تازه در ابتدای یادگیری و كسب معلومات لازم برای زندگی هستیم و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister