صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آیین نامه قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولين

عنوان: آئين نامه اجرايي قانون نحوه باز نشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – تاريخ تصويب: مرداد 1368 1-كليه وزارتخانه ها ، شركتها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها و موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister