صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز ملی خلیج فارس

خلیج فارس ایران در طول تاریخ مدّون خود از اهمیت ویژه‌ای در سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی‌های قابل‌ذکر خلیج‌فارس، موقعیت خاص جغرافیایی آن می‌باشد. ارتباط این آبراه با اقیانوس هند و آب‌های آزاد، باعث شده تا منطقه از لحاظ تجاری و نظامی، به خلیج فارس وابسته شود. اکتشافات نفتی و غنای آب خلیج فارس از لحاظ مواد معدنی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister