صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

خلق 120 تابلوی نقاشی با انگشتان پا

بانویی هنرمند با 85 درصد معلولیت تاکنون120 تابلوی هنری را با انگشتان پا نقاشی کرده است. فاطمه حِمامی هنرمند20 ساله اهل سفیدشهر  با معلولیت مادر زایی از 5 سالگی زیر نظر استاد سعید بوجار نقاشی می کند. بانویی هنرمند با 85 درصد معلولیت تاکنون120 تابلوی هنری را با انگشتان پا نقاشی کرده است. فاطمه حِمامی هنرمند20 ساله اهل سفیدشهر آران ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister