صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

کاشان خواستار ارایه خدمت رایگان اتوبوسرانی به سالمندان

  رييس اداره بهزيستي شهرستان كاشان، خواستار اجراي طرح خدمات رساني رايگان اتوبوسراني به سالمندان اين شهرستان شد. ‘محمدرضا خشتي’،  اظهار داشت: اين طرح يكي از مصوبه هاي چند ماه اخير كارگروه ساماندهي امور سالمندان فرمانداري كاشان است كه تاكنون هيچ اقدامي در راستاي اجراي آن صورت نگرفته است. وي افزود: براساس اين طرح، تمامي سالمندان بازنشسته اين شهرستان مي توانند ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister