صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بهزیستی کاشان خواستار ساماندهی مراکز ترک اعتیاد در این شهرستان شد

مصاحبه  اختصاصي خبرگزاري جمهوري اسلامي واحد كاشان  با رئيس اداره بهزيستي كاشان كه در تاريخ سه شنبه چهارم اسفند 88 انجام شده است در ذيل آمده است: “محمد رضا خشتي” روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: برخي مراکز ترک اعتياد بدون مجوز با عنوان “کمپ” در اين شهرستان داير شدند که به علت مشخص نبودن دستگاه ناظر، ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister